Veeseenestik
Bellis Kullman

Õppekava:  Rakendushüdrobioloogia (377)

Õppeaine:  aine „Veekogude elustik “ PK.0916  3,0 AP raames
Maht: 5 tundi
Sihtrühm: Rakendushüdrobioloogia  õppekava esimese kursuse üliõpilased.
Eesmärk: Sihtrühmaks on nii statsionaarsed kui kaugõppijad. Interaktiivne õpiobjekt aitab paremini näitlikustada õpitavaid teadmisi vees elavate seente kohta. Õpiobjekt on kasutatav mitmetes kontekstides erinevate bioloogaalaste õppeainete raames ning kohandatav teistele sihtrühmadele. Kaasaegse infotehnoloogia kasutamine võimaldab õppevahendite mitmekesistamist kusjuures saavad tudengid ise valida õppimise aega ja kohta ja arendada iseseisva õppimise oskust. Õpiobjekti eesmärgiks on äratada huvi ja pöörata tähelepanu seentele, kes on nii meil Eestis kui ka mujal maailmas veel suhteliselt vähe uuritud.

Õpiobjekti kirjeldus:  Tegu on interaktiivse õpiobjektiga, mis aitab iseseisvalt omandada uudseid teadmisi veeseenestiku kohta. Käsitletakse vees elavaid seeni, esitatakse sellekohase loengu materjalid, illustreerides neid internetist kättesaadavate loengute ja muude materjalidega. Enesekontrolliks on koostatud küsimustik, mis aitab tähelepanu pöörata olulistele ja eksamil nõutavatele teadmistele.


Õpiobjekti läbinu: tunneb  veekogudes elavaid põhilisi seenerühmi ja nende esindajaid.

Õpiobjekti koostamisel on kasutatud vanemteadur Bellis Kullmani koostatud õppematerjale.
Illustreerivad fotod ja videod on internetist CreativeCommons litsentsi alusel.

Õppejõud                Bellis Kullman
Tehniline teostus     Bellis Kullman

Eesti Maaülikool sügissemester 2010